Lees hier onderaan voor Privacybeleid bij het gebruik website

of hier voor de disclaimer/algemene voorwaarden over de inhoud website:

Disclaimer tevens Algemene Voorwaarden gebruik inhoud website

Deze website is gemaakt om homeopathie de aandacht te geven die ze verdient.  De informatie op deze website is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze website  is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele “mitsen en maren” één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze website te tonen. Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht.

Eigenaar garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zij betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen, eigenaar kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie. In de praktijk ontvangt u de geldende tarieven op schrift.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.

Eigenaar wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is eigenaar niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Extra voorwaarden gebruik website

Alle informatie op de website wordt mondeling verduidelijkt waar nodig en voor u in uw individuele situatie uitgelegd, want klachten zijn volledig individueel bepaald en verschillen per persoon. Daarom kan aan informatie op deze site geen rechten worden ontleend, er is dus geen enkele standaardbehandeling ofwel claim te leggen daarom op wat hier is gepubliceerd. Als u na overleg en afspraak voor behandeling komt krijgt u een behandelingsovereenkomst, waarin de voorwaarden voor de behandeling worden vastgelegd en ondertekend die voor de reeële behandeling gaan gelden.

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Privacybeleid gebruik website

  • Voor gebruik van deze website en privacy geldt, dat alleen als u zelf toestemming verleend heeft, gegevens van u worden weergegeven in een review zoals door u opgegeven op google.
  • Verder zal bij het gebruik van deze website informatie nooit worden gedeeld met externe partijen buiten het intern beheer van de website of voor andere doeleinden dan het laten functioneren van de website zelf. Voor het goed functioneren van de website zelf kunnen wel gebruiksgegevens tijdelijk worden opgeslagen en gebruikt in een beveiligde omgeving binnen het beheer van de site.
  • Over de inhoud van deze website in zijn geheel inclusief alle teksten en afbeeldingen is er auteursrecht van toepassing.
    Indien u iets ervan zou willen gebruiken voor andere doeleinden dan ze hier in te zien dient u contact op te nemen met de praktijk voor overleg en schriftelijke toestemming
  • Als u inhoud over homeopathie wilt delen, verwijs dan naar deze website door de link door te geven
  • Deze website gebruikt Google Analytics. Dit is privacy-vriendelijk ingesteld volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het wordt gebruikt om te kunnen zien hoe er gebruik wordt gemaakt van deze website.

Contact

Praktijkinformatie klachten & behandeling

Meer over behandeling

Meer informatie klachten/voor Wie?

Vergoedingen

Privacy