Lees ook bij kopje 2 Hoe ontstond deze oorspronkelijke methode van Klassieke Homeopathie? en 3 Wat is de basis van Gezondheid en Ziekte?

Wat is nu precies Klassieke Homeopathie?

Klassieke Homeopathie is een natuurlijke manier om het eigen herstelvermogen ofwel vitaliteit weer goed te laten werken, en kent geen toxische bijwerkingen, door het proces van bereiding.
Het daardoor zeer geschikt om ook te gebruiken bij kwetsbare groepen als zwangeren, baby’s en ouderen.

Deze Klassieke homeopathische medicijnen zijn niet vrij te koop en werken veel dieper, regulerend op het zelfherstellend vermogen.
Ook is begeleiding en uitzoeken nodig om de behandeling te laten slagen.

Bij klachten is dit zelf-genezend vermogen belast met een of meer blokkades met afvalstoffen. Het werkt niet meer goed.

Het juiste medicijn lost een blokkade op. Dan werkt het zelf-genezend vermogen weer beter en afvalstoffen worden opgeruimd.
Hierna volgt balans en verbetering, in nachtrust, welbevinden en klachten:

Homeopathie kan u helpen. Vaak zie je al verbetering komen via het herstelvermogen bij klachten, zeker bij acute klachten kan dit al binnen 24 uur.

Alleen als ze al lang bestaan, zoals bij chronische lichamelijke klachten duurt het herstelproces en opruimen van meerdere blokkades waardoor het eigen herstelvermogen weer gaat werken, iets langer. Toch kan het welbevinden ook dan al snel verbeteren.

Ook als er door bepaalde chronische aandoeningen al schade is ontstaan, kan wel het achteruitgaansproces tot stilstand worden gebracht.

Een natuurlijk herstelproces volgt bepaalde patronen en heeft daarvoor een bepaalde tijd nodig. Ik begeleid u daarin.

Belt u gerust voor meer informatie of het maken van een afspraak

Contactpagina/Stuur een bericht

of lees hieronder verder, of ook hier onderaan vervolg tekst Meer over de werking

Hoe ontstond deze oorspronkelijke methode van klassieke homeopathie?

In de Griekse Oudheid leefde Hippocrates op Kos, 460-377vC en zijn visie had als uitgangspunt de mens ofwel de zieke en daarmee de gehele ziekte ofwel vitaliteit te behandelen. Zo was ook Paracelsus 1493-1543 arts en wetenschapper die anders naar ziekte keek. Belangrijk is altijd het basisprincipe van niet schaden (in het latijn heet dit basisbegrip: Primum non nocere).

Rond 1800 ontdekte Samuel Hahnemann, Arts en Vertaler bij het vertalen van een tekst voor een apotheker over de werkzaamheid van de kinabast. Hij vond dat de aangegeven reden van werking voor malaria en wisselkoortsen niet door de bittere smaak kon komen. Dat werd in het vertaalwerk als reden voor de werking aangegeven. Nieuwsgierig als hij was probeerde hij dit medicijn uit, verdunde en schudde het. Zo kwam hij er achter dat er na veel schudden een dynamische werking tevoorschijn kwam. Hij nam waar dat die werking het eigen herstelvermogen genas. Want daarna werden klachten voor veel langere tijd rustig en ging het ook veel beter met de patiënt. Dus het werkte op de ziekte die dieper zit. Er kwamen geen diepere problemen boven, zoals hij vaak zag.

Zo ontdekte hij het similia-principe ofwel Similia Similibus Curentur: het gelijkende (de geschudde vorm) kon gelijkende verstoring of blokkade in de dynamis ofwel eigen herstelvermogen opheffen, waardoor dit eigen herstelvermogen weer gaat werken. Daarna herstelt iemand weer zelf en gaan klachten volgens een bepaald proces herstellen.
De vitaliteit is blijvend beter dan daarvoor.

Hij probeerde dit ook voor vele andere grondstoffen en ontdekte dat de verdunde en geschudde vorm de dynamis of eigen herstelvermogen goed reageerde en ook heel veel kwalen verbeterden, zonder bijwerkingen. Volgens Hahnemann stimuleerde het de levenskracht ofwel vitaliteit ofwel eigen herstelvermogen of zelf-genezend vermogen en hoe hij dit noemde: de dynamis. Als dit weer goed functioneerde na een medicijn dat hij gaf met het speciale proces van bereiding wat hij eerder ontdekte, zag hij vervolgens iemand herstellen. In het latijn heet dit ook wel vis medicatrix naturae.

De methode van testen die Hahnemann deed werd op dezelfde manier ook gedaan door anderen. Verspreid over continenten in de 200 jaar daarna wereldwijd, werden testen voor veel grondstoffen gedaan. Nog steeds komen er jaarlijks nieuwe klassiek homeopathische medicijnen bij. 
Inmiddels zijn er meer dan 6000 klassiek homeopathische medicijnen uit het planten-, mineralen- en dierenrijk, die allemaal individueel kunnen werken op de dynamis.

Wereldwijd werd er later met deze vorm, de klassieke homeopathie sindsdien gewerkt. Na Europa ging ook de VS, Zuid Amerika, India en later de rest van de wereld homeopathie toepassen. 
Het Britse koningshuis zweert hierbij en kiest altijd eerst voor deze vorm van homeopathie.

In India worden mensen eerst met deze vorm van herstel geholpen, en alleen wanneer echt noodzakelijk overgegaan op bv anti biotica, wat zelden nodig is, zo ook bij epidemieën.

In Zwitserland wordt homeopathie vergoed vanuit de Nationale Verzekering is algemeen geaccepteerd hiervoor.

Wat is de basis van gezondheid en ziekte?

Een klassiek homeopaat kijkt naar waar de klachten zich bevinden en neemt alle orgaanstelsels door in het gesprek.

Ook bij artsen is de term syndroomverschuiving bekend: een voorbeeld hiervan: je hebt iets op de huid, en smeert dit vervolgens weg met een zalfje. Dan later komen longklachten en neem je puffs en de longen verbeteren wel. Maar nog later ontstaat onrust of soms gedragsklachten.

Klassiek Homeopathische medicijnen kunnen doordat ze de dynamis ofwel eigen herstelvermogen weer goed laten werken, de syndroom-verschuiving keren.

Iemand herstelt daarna zelf, waardoor klachten naar de oppervlakte komen, er uitscheidingen ofwel opruiming van afvalstoffen komt vanuit de diepte. In die diepte bevindt volgens Hahnemann de kern van ziekte. Na herstel zie je vervolgens een proces met verbetering via een bepaald patroon.

Dit beschreef ook de natuurgeneeskundige arts Dr. Reckeweg die dit bij zijn patiënten zag, eerst waren klachten nog oppervlakkig en hij noemde dit fase 1.

Tussen de fasen is een rustfase en via fase 2 en na fase 3 is er neerslag en achteruitgang van weefsel en structuur met in fase 6 de diepste klachten, waarbij verderop in het schema verandering van structuur bepalend is of omkering nog mogelijk is.

Dr. Reckeweg geeft het bestaan van rustfasen aan ofwel stille fasen tussen de fasen in, waarin een klacht (uit voorgaande fasen) niet hersteld is, maar zich dan vaak tijdelijk niet openbaart.

Ook Dr. Hering als arts, keek kritisch naar zijn patiënten en ontdekte patronen waarlangs mensen dieper ziek werden gedurende langere tijd. En mensen later omgekeerd ook weer terug via die patronen na andere behandeling genazen. Hij legde wat hij waarnam vast in regels. De klachten verschuiven van 1 vitale organen naar minder vitale plekken, 2 van binnen letterlijk naar buiten, 3 van boven naar de voeten en soms handen toe en 4 soms terug naar lichtere oude klachten van vroeger die vervolgens ook kalmeren.

Bij deze holistische kennis, wordt altijd naar de gehele mens en ziekte gekeken. In de klassieke homeopathie, wordt met de juiste medicijnen gewerkt, die de blokkade(s) in de dynamis opheffen. En daarmee kan het lichaam ook weer de vaak opgestapelde afvalstoffen weer uitscheiden Het eigen herstelvermogen werkt weer beter en deze kan zelf weer aanzetten tot een herstelproces.

Belt u gerust voor meer informatie of het maken van een afspraak

Contactpagina/Stuur een bericht

Afspraak maken

Lees over: