Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet voor privacy gekomen:

De praktijk houdt zich strikt aan de voorschriften volgens de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermt de gegevens en privacy van mensen.

Voor mijn praktijk houdt dit in:

 • Dossiers worden beveiligd opgeslagen voor de wettelijke termijn van minimaal 15 jaar
 • De gegevens van uw dossier zijn niet toegankelijk voor anderen
 • Ik heb geheimhoudingsplicht over alles wat mij toevertrouwd wordt
 • Alleen de minimale gegevens met uw e-mailadres en verzekering staan in het beveiligde administratiesysteem. Daar en op uw Zorgnota, die u zelf krijgt en in het elektronisch recept bij bestelling Hahnemann Apotheek van homeopathische medicijnen staat: behandeldatum, naam, adres, geboortedatum
 • Mail is nooit voldoende beveiligd en niet geschikt voor overleg, sms komt binnen op een toestel zonder internet
 • Alleen na toestemming van u kan er:
  – met een arts of behandelaar zonodig overlegd worden.
  – na verwijzing naar mij voor behandeling, betreffende arts op de hoogte worden gehouden over voortgang behandeling.
  – zonodig anoniem intercollegiaal overleg zijn.
  – alleen als nodig gegevens bij waarneming worden ingezien.

Heeft u vragen over privacy, belt u gerust.

Privacy over gebruik van de website:

 • Review plaatsen: alleen door u zelf of na uw toestemming.
 • Verder zal bij het gebruik van deze website informatie nooit worden gedeeld met externe partijen buiten het intern beheer van de website of voor andere doeleinden dan het laten functioneren van de website zelf
 • De inhoud van deze website is eigendom van mij inclusief alle teksten en afbeeldingen en is er auteursrecht van toepassing.
 • Als u inhoud over homeopathie wilt delen, verwijs dan naar deze website door de link door te geven
 • Leest u meer over inhoud van deze website onderaan op de pagina of via deze link Disclaimer-privacybeleidspagina

Klik hier voor: